C  AM   D   C    EM   AM   D 天顶最美丽是天仙,人间最可贵是友谊 C     AM   F   C  EM       G      C 友情的鼓励 加安  慰,亲像亲像沙漠中的泉水 G       G      C     EM   讲气魄,论义理。做代志阿沙里 C       AM       C                 D             G 今日你来成全我,明日还我支持你!期望我甲你一生来做知己 C    EM     F     C   G       C 朋友!朋友!好朋友! 是咱成功的本钱!  ..