G    Am     C     G G    Am     C     G                 Em 阵阵晚风吹动着松涛 Am              D 吹响这风铃声如天籁 G            bBmAm 站在这城市的寂静处       C(3)G(3) 让一切喧嚣走远 G               Em 只有青山藏在白云间 Am              D 蝴蝶自由穿行在清涧 G            bBmAm 看那晚霞盛开在天边       C(3)Em(7) 有一群向西归鸟       C   D 谁画出这天地   Bm      Em 又画下我和你     C   D       G(3) 让我们的世界绚丽多彩     C     D 谁让我们哭泣   Bm      Em 又给我们惊喜     C   D       G(3) 让我们就这样相爱相遇       C   D 总是要说再见 Bm      Em 相聚又分离     C   D   G(3)   总是走在漫长的路上