A          #Fm          D    夜 慢慢地后退 黎明近在眼前                Bm     E    睡在臂弯中的你 那么美    A          #Fm            D    谁 曾让你心碎 又让你无路可退                E    在我怀里哭整夜      #Fm        A  E       #Fm    D   *多想 留你在身边 解你的伤悲 到永远     Bm        E         A    不管是错是对我愿一个人背          A        #C       D       #Fm   #看你憔悴 看你喝醉 看你笑都无处后悔    D         E       E7    #Fm    真正爱你的人却只能为你心疼          A        #C       D       #Fm    不要你恨 不要你怨 谁都不该让你心碎        A          Bm          E  A    抹去你的泪 拥有你是我一生的心 愿