1=G 4/4 EM          EM   D          EM  快带我离开这城市 别让他们看见 EM              AM  BM            EM 这里这里有温柔的风 星星是快乐的眼泪 D           EM   BM           BM 日落我会为你歌唱 点起篝火跳舞吧 C           G    G                EM 我们一起做着游戏 累了你就躺在我怀里 C       G  EM              D 来呀快来呀 快乐原来那么简单 C         D           D           BM 有人若是提起了金钱 就把他把他赶出去 C       EM G              D 来呀快来呀 快乐原来那么简单 C         D      BM           EM 请你不要不要问我 怎样才能找到它 这首歌扫弦是按旋律来编配的,原曲的节奏方式似乎不同. lirq@qq.com