G       Cmaj7 Bm 红尘自有痴情  者 Am  Dsus4   G 莫笑痴情太痴狂 Cmaj7   Bm7 Em 若非一番寒澈骨 Am      D   G 那得梅花扑鼻香 G           Em 问世间情为何物     Cmaj7 EM AM D 只教人生死相 许 AM    D     AM 看人间多少故事     D       G 最消魂梅花三弄 (白:) “梅花一弄断人肠” “梅花二弄费思量” “梅花三弄风波起" “云烟深处水茫茫"