G             Em 那天我们聊了一整夜        C        G 说了过去 又讲现在 G             Em 可能是酒真的有点烈        C          B7 笑到最后 都落了眼泪     C       D       Em 怪你没有遵守当初的诺言     C         D       G 说好我们要一起租个小小房间     C       D 为它挂上红色窗帘  B7            Em  Em7 再把墙上贴满照片     C   D  G       Em 可是一转眼 你已有了他在身边 C       D      G 而我的梦想 远在天边 C       D      G     Em 对那段艰辛 我们都很怀念     C        D       Em 如今只剩记忆 缘分的沉淀  ..