G          D            G           Bm 妖精在我的鼻子前跳着舞  失血过多的我眼睛变模糊 F                       Bm    Em 杀气粉碎了喉咙惨烈音符  下一刻又复活  G          D            G           Bm 重覆循环着没人问为什么  独自奔跑在森林中的寂寞  F                       Bm    G 遥远的打门声被抛在脑后  你砍我我就报复 D                 Em      Bm 我目睹的一切  真实的存在这个世界  G                 Bm    F 是心灵的残缺  还是现实已被忽略  G         Em    Bm      D   F         Em     G 虚拟的善恶战落在另一个天堂  我在其中迷惘了悲伤  魔血喷出飞溅  G         Em    Bm        D 虚拟的善恶战回到现实中也一样  Bm        F     G 就算活在天堂依是悲伤