E     G#m       C#m     B    愁看残红乱舞    忆花底初度逢      E     G#m       C#m     B    难禁垂头泪涌    此际幸月朦朧      E     G#m       C#m     B    愁绪如何自控    悲哀都一样同      E     G#m       B       E    情意如鹿互通    相分一必相送    C#m   E        C#m       G#m    放下愁绪    今宵请你多珍重    F#m   G#m      F#m       B     那日重见    只恐相见亦匆匆    (抱入怀裡    深深一吻莫匆匆)      E     G#m       C#m     B    怀裡情人在怨    相爱偏不能容      E     G#m       B       E    情人无言地哭    心怎不隐隐痛