G6     EM9 每一个人一样有用 CADD9     DSUS2 自告奋勇不约而同  G6     EM7 忘了自己快乐心胸 CADD9     DSUS2 我是明星点缀天空  G6       DSUS2 有一个梦由我启动  EM7         C   D 把汗水融化成满脸笑容  G6       DSUS2 海阔天空我是阵风  EM7         C  XDXX 把旗帜飞扬到南北西东 BM  EM      D        E 嘿呀嘿呀每个人努力过都不普通 #CM  #FM    D        E     A 嘿呀嘿呀付出过多少都记住心中  A        #FM 平水相逢都不平庸 DMAJ7    E 每一个人都是英雄  A       EM 所有光荣刻在心中  DMAJ7  E   AMAJ7 来自内心我的笑容  ..