D      A       G       A 我躲在为自己设计多年的阴影里 D     A      G      A 从未曾奢望有谁能打得开 D     A      G       A 然而你划破沉寂出现在我眼里 D     A      G     A 从我的封锁线进入我的心 G            A 你还懵懂在初开情窦 #FM           BM 却不领悟我情迹班驳 G       A       D 只是在任性地撒着娇 G             A 在我垂暮的心灵湖泊 #FM           BM 倒映你天真灿烂的笑 G       A      D 你叫我如何能走得掉 G             A 你还懵懂在初开情窦 #FM           BM 却不领悟我情迹班驳 G       A      D 深陷在爱情的泥沼 G             A 在我垂暮的心灵湖泊 #FM           BM 倒映你天真灿烂的笑 G       A      D 你叫我如何能走得掉  ..