Bm                  Em     F# 愈夜 愈看愈美丽 但谁 会来电   Em      Bm      C#      F# 当我凝视我的脸 几亿人在爱恋 Bm                Em      F#            画面在脑内乍现 波斯湾最南面   Em          Bm 灯塔中 谁人在约会我   C#  F#  Bm 不必真正遇见       Bm          F# 是谁在对岸 露台上对望       Bm            F# 互传着渴望 你熄灯我点烟       Em          Bm 隔住块玻璃 隔住个都市       C#             F# 自言自语地 共你在热恋       Bm          F# 在池袋碰面 在南极碰面      Bm             C# 或其实根本 在这大楼里面       Em          Bm 但是每一天 当我在左转       C#       F#   Bm 你便行向右 终不会遇见 张: 如果你识我既话,我今年会收到乜野圣诞礼物? 呢间餐厅,呢只水杯,你会唔会用过? 黄: Bm                  Em       F# 命运 就放在桌上 地球仪 正旋动   Em          Bm 找个点 凭直觉按下去   C#  F#  Bm 可不可按住你       Bm          F# 是谁在对岸 露台上对望       Bm            F# 互传着渴望 你熄灯我点烟       Em          Bm 隔住块玻璃 隔住个都市       C#             F# 自言自语地 共你在热恋       Bm          F# 在池袋碰面 在南极碰面      Bm             C# 或其实根本 在这大楼里面       Em          Bm 但是每一天 当我在左转       C#       F#   Bm 你便行向右 终不会遇见 张: 我由布鲁塞尔坐火车去阿姆斯特丹, 望住系窗外面飞过几十个小镇, 几千里土地,几千万个人, 我怀疑我地人生里面唯一可以相遇既机会, 已经错过左 黄:       Em        Bm 喜欢的歌 差不多吧   (李泰祥既新唱片你买左未呀)       F#          Bm 对你会否 曾打错号码   (我怀疑我自已把声好沙果个就系你)       Em        Bm 我坐这里 你坐过吗   (我认得你 D 字迹架)        F#          Bm 偶尔看着 同一片落霞   (佢由亚洲一直飘到南美洲)       Cm          G 是谁在对岸 露台上对望       Cm            G 互传着渴望 你熄灯我点烟        Fm          Cm 隔住块玻璃 隔住个都市        D             G 自言自语地 共你在热恋 黄:       Cm          G 月台上碰面 月球上碰面       Cm            D 或其实根本 在这道墙背面       Fm          Cm 或是有一天 当你在左转        D       G   Cm 我便行向右 都不会遇见