by: rexlisg    D      A 我猜我不敢爱你       G               D 因为我早已学会了爱的游戏   D       A 口袋再没有回忆       G               D 你习惯把手放进去已成了过去   G                        D    A 我白天躲进梦里 黑夜坐在熟悉的阶梯    G                      D 每看到一个身影总会觉得就是你     Bm       A 你就是个万人迷 D               G   D  我像个疯子在雨中哭泣  我像个疯子拿着堆蜡笔 G       A       D   Bm   记不起多久没有爱过你   在墙上图满名字全是你 G     A         D   Bm 我今夜弹着钢琴写了一首你的歌   今夜我将化做一只白色的鸽子     D       A       Bm  G       D 想要让你知道我是多爱你     多爱你 徘徊在你上空永远守护你   我多爱你