C           DM   F                                              那是08年的冬天   我带着我的梦想                                 记得09年的冬天   她却离开我身边 EM         AM    C               DM 来到了古城西安   那时候我身上没有钱 去寻找她的初恋   她说她已经不再爱我 EM           AM    C           EM 只有心爱的木吉它   也曾试过在路边 只能默默的目送她   我用尽用身力量 G                 AM 唱着那无人问津的梦想 想要说却说不出的语言 F      G    EM      AM SAYONARA    古城  西安 SAYONARA    心爱  姑娘 F      G    C             EM 就在明天    我将要离开你身边 此时此刻    你是否留恋一瞬间 DM      G  AM      C 这是我给你最后的思念 这辈子我们不会再遇见  ..