CM7         Em      F       我一转身你就心慌    泪汪汪海蓝蓝 Dm     C           Dm        Am 夜凉如水天空发狂    星闪亮  看着你                FM7        Em                G 睡得好甜好香好   梦无边我的天堂   C               A#              忍不住我却摇摇晃晃   眼里无风起浪    FM7               G 心房游游荡荡相思   防不胜防  带着你  C         A#                 FM7      逃开人海茫茫   随意漂漂荡荡   我的小小天堂逍遥   G                 Am 好不风光  一阵阵   柔柔轻风飘来让我 Dm                  FM7 拥你入怀  一丝丝    浅浅微笑醒来再也 G 不要我离开