AM    G     AM    G 慢慢吹轻轻送人生路你就走     G         G 就当我俩没有明天 你的眼神充满期待     EM        EM 就当我俩只剩眼前 我的心中尽是未来     C         C 就当我都不曾离开 空气之中弥漫着恋和爱    D        D 还仍占满你心怀 发觉感觉已经不再       G       G 默默的你却不肯说      EM           EM 祇是低头寻找一种解脱      C         C 面前的你是我的最爱    D        D 我怎么会不明白       G          G  逝去的年代已经变成伤害      EM          EM   我也更加熟悉许多无奈       C        C 不愿意看到你朦胧泪眼     D       G 我就变成那晚风