C         G     Am          D           那夜真的好浪漫  我带你去看月半弯     G       Em    F             D 有点害羞却很幸福  这种感觉我很喜欢   C             G       Am          D 让我温柔靠近你身边  你也紧紧陷入我臂弯     G       Em     F             Em 感觉爱情悄悄来临   纷纷扰扰与我无关       Bm      D         Em 夜色初凉人又渴望  眼神交换       Bm      D       G         Em 原来恋爱现场感觉  不想像的那样主观     C     G 月半弯好浪漫         Am            D 月光下的你显得特别的好看     G      Em 月半弯我喜欢      F    Em     G 有情有义有你还有甜