G           EM        G         D 有缘,无缘;这一切随缘,凡事都放乎自然, C          EM        D          G 无真无实的爱情紧变,若梦醒就随时再见, G           EM    G             D  有缘 无缘 这一切随缘,凡事陇放乎自然. C          EM        D          G 人生路上有足多发展,又何必在情路流连. EM         BM    AM         G 命中若注定是咱的,爱宝惜着这段良缘. AM        EM    AM        D 反倒转若不是咱的,甭白目来制造孽缘. G           EM    G           D 有缘无缘这一切随缘,凡事陇放乎自然. C          EM        D          G 人生路上有足多发展,又何必在情路流连.