C         EM            C        EM 我把我的心交给了你        我就是你最重的行囊      C         EM            C        AM 从此无论多少的风风雨雨     你都要把我好珍藏     C         EM            C        AM 你把你的梦交给了我        你就是我牵挂的远方   AM     C     EM            C    D    EM 从此无论日落还是沉静      我日夜盼望你归航   FM     BM     E          C     D     EM 我会枕着你的名字入眠      把最亮的星写在天边   FM     BM     E           D      E     C 迷茫的远方有多迷茫        让我照亮你的方向