Intro —————-| —————-| 12-9-9-12-9-11–| —————-| —————-| —————-|

 C                                  D                             G        E        G         E  So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                  D                             G        E        G         E  So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                       A         G        F      E  Now I don’t wanna see you cry.     Naaaaaaaaaa  C                                 D  So dance if you wanna, dance if you wanna  E              C                    E    C  B                                 A  No I don’t wanna see you cry,   I don’t wanna hear you say goodbye.  C                                  D                             G        E        G         E  So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                  D  So dance if you wanna, dance if you wanna.  E              C                    E    C  B                                 A  No I don’t wanna see you cry,   I don’t wanna hear you say goodbye.

   Solo

 ————————————————————-| 12-12-12-12—————————————————|  ————12—11-12-12-11-12-12-11-7-4-7-4-11-9———–| ————————————————————–|       x2 ————————————————————–| ————————————————————–|

 E              C                    E    C  A                                     C  No I don’t wanna see you cry,   I don’t wanna hear you say goodbye.  E              C                    E    C  A                                      C  No I don’t wanna see you cry,   I don’t wanna hear you say goodbye.  A                                       C             A                                        C  I don’t wanna hear you say goodbye. I don’t wanna hear you say goodbye.  E       C     E       C      B       A         C                              D  Good Bye, Good Bye, Don’t wanna hear you say goodbye

                                  G        E        G          E  Dance if you wanna,  aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                  D                             G        E        G         E  So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                  D                             G        E        G         E  So dance if you wanna, dance if you wanna. aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh  C                                       A         G        F      E  Now I don’t wanna see you cry.     Naaaaaaaaaa  C                                  D  So dance if you wanna, dance if you wanna. G        E        G          E           G       E         G         E aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh, aaaaaahhhh, aaaaaaahhhhh